Οι παθήσεις που αντιμετωπίζονται με το σύστημα χειρουργικής πλοήγησης