ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ