Χρήση Ελάχιστα Επεμβατικών Τεχνικών στη Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης

Χρήση Ελάχιστα Επεμβατικών Τεχνικών στη Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης

Lykissas MG, Aichmair A. Editorial: Current concepts on spinal arthrodesis in degenerative disorders of the lumbar spine.Hospital for Special Surgery, Weill Cornell Medical College, New York, NY, USA

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3845930/pdf/WJCC-1-4.pdf