ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

Η ολική αρθροπλαστική του γόνατος αποτελεί τη χειρουργική επέμβαση κατά την οποία το κατεστραμμένο οστό και ο χόνδρος στην περιοχή του γόνατος αφαιρούνται και αντικαθίστανται από μεταλλικά εμφυτεύματα. Η χειρουργική επέμβαση απαλλάσσει άμεσα από τον πόνο και την δυσκαμψία του γόνατος.
Η ολική αρθροπλαστική του γόνατος ενδείκνυται σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα όταν η συντηρητική αντιμετώπιση έχει πλέον αποτύχει.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ (PSI)

Σε επιλεγμένους ασθενείς εφαρμόζεται από τον Δρ. Λυκίσσα η τεχνική της εξατομικευμένης αρθροπλαστικής του γόνατος (PSI). Κατά την τεχνική αυτή γίνεται χρήση εξατομικευμένων εργαλείων μιας χρήσης τα οποία είναι φτιαγμένα επακριβώς για τα ανατομικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου γόνατος του εκάστοτε ασθενούς. Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής PSI σε σχέση με την παραδοσιακή επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος είναι παρόμοια με αυτά της MIS και της Ρομποτικά Υποβοηθούμενης χειρουργικής του γόνατος.
Ρωτήστε τον Δρ. Λυκίσσα εαν είστε κατάλληλος υποψήφιος για την τεχνική PSI.