ΚΥΦΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ O-Arm ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (ΚΥΦΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΠΛΟΗΓΗΣΗ)

Η χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων της σπονδυλικής στήλης αποτελεί ένα
αντικείμενο που λίγοι εξειδικευμένοι χειρουργοί κατέχουν τόσο στην Ελλάδα, όσο
και διεθνώς. Η τρισδιάστατη και πολύπλοκη δομή της σπονδυλικής στήλης αλλά και η πληθώρα των παθήσεών της αποτέλεσαν και αποτελούν αιτία επεναλαμβανόμενων ιατρικών σφαλμάτων και δυσαρεστημένων ασθενών.

 

Μια άλλη ιδιαιτερότητα της σπονδυλικής στήλης είναι το γεγονός ότι φιλοξενεί ευαίσθητα ανατομικά στοιχεία όπως ο νωτιαίος μυελός και οι νευρικές ρίζες η βλάβη των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικά σοβαρές επιπλοκές. Η διεθνής ιατρική κοινότητα με τη βοήθεια των μεγαλύτερων διεθνών εταιρειών σπονδυλικής στήλης όπως η Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης Βορείου Αμερικής (NASS), η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης (Eurospine) και η Εταιρεία Έρευνας της Σκολίωσης (SRS) προσπαθώντας να μειώσει τον αριθμό και τη σοβαρότητα των νευρολογικών επιπλοκών στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης έθεσαν ως βασική προϋπόθεση την ενασχόληση με αυτήν χειρουργών που αποδεδειγμένα έχουν εξειδικευτεί στο αντικείμενο αυτό.

Δυστυχώς, παρά την υψηλή εξειδίκευση του ιατρικού προσωπικού και τη συνεχή
παρακολούθηση τη νευρικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια του χειρουργείου με τη
βοήθεια του νευροφυσιολογικού ελέγχου, οι νευρολογικές βλάβες συνεχίζουν να
προκαλούνται κατά τη διάρκεια των χειρουργείων της σπονδυλικής στήλης.

Τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ, εξελίχθηκε και εφαρμόστηκε στην
χειρουργική της σπονδυλικής στήλης ένα σύστημα χειρουργικής πλοήγησης το οποίο επιτρέπει στον χειρουργό να παρακολουθεί την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων σε πραγματικό χρόνο (real time) με την ακρίβεια αξονικού τομογράφου.