ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

Η ολική αρθροπλαστική του γόνατος αποτελεί τη χειρουργική επέμβαση κατά την οποία το κατεστραμμένο οστό και ο χόνδρος στην περιοχή του γόνατος αφαιρούνται και αντικαθίστανται από μεταλλικά εμφυτεύματα. Η χειρουργική επέμβαση απαλλάσσει άμεσα από τον πόνο και την δυσκαμψία του γόνατος.
Η ολική αρθροπλαστική του γόνατος ενδείκνυται σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα όταν η συντηρητική αντιμετώπιση έχει πλέον αποτύχει.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ (MIS) & ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

Έχοντας εκπαιδευτεί στο Hospital for Special Surgery της Νέας Υόρκης, το μεγαλύτερο κέντρο αθροπλαστικών στον κόσμο, ο Δρ. Λυκίσσας χρησιμοποιεί τεχνικές Ελαχίστης Επεμβατικότητας (MIS) και Ρομποτικά Υποβοηθούμενες τεχνικές για την αφαίρεση του κατεστραμένου χόνδρου και την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στην περιοχή του γόνατος.
Η Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική του γόνατος (MIS) περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών εργαλείων για την αφαίρεση του κατεστραμένου χόνδρου-οστού και τηντοποθέτηση των εμφυτευματών. Σε σύγκριση με την παραδοσιακή επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος και με τη βοήθεια των νέων τεχνικών αναισθησίας και αποκατάστασης/φυσικοθεραπείας (fast track recovery), η MIS έχει πολυάριθμα πλεονεκτήματα τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την:

  • Μικρότερη χειρουργική τομή (8 εκατοστά)
  • Ελάχιστη απώλεια αίματος
  • Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου
  • Μείωση της διάρκειας παραμονής στο νοσοκομείο (1-2 ημέρες)
  • Σημαντικά ταχύτερη κινητοποίηση (ακόμη και την ίδια ημέρα)
  • Σημαντικά ταχύτερη ανάρρωση και επάνοδο στις καθημερινές
    δραστηριότητες