Ελάχιστα Επεμβατική Πλάγια Σπονδυλοδεσία της Σπονδυλικής Στήλης. Ποιοι Κίνδυνοι Υπάρχουν

Ελάχιστα Επεμβατική Πλάγια Σπονδυλοδεσία της Σπονδυλικής Στήλης. Ποιοι Κίνδυνοι Υπάρχουν

Lykissas MG, Aichmair A. Editorial: Neural deficits and lateral lumbar interbody fusion. Hospital for Special Surgery, Weill Cornell Medical College, New York, NY, USA

 

http://www.jscimedcentral.com/Neurosurgery/Articles/neurosurgery-1-1001.pdf