Χειρουργική Διόρθωση Παραλυτικών & Συνδρομικών Σπονδυλικών Παραμορφώσεων

Χειρουργική Διόρθωση Παραλυτικών & Συνδρομικών Σπονδυλικών Παραμορφώσεων

Lykissas MG, et al. Does the presence of dystrophic features in patients with type 1 neurofibromatosis and spinal deformities increase the risk of surgery? Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, OH, USAhttps://docs.wixstatic.com/ugd/12ca0a_958eaac2d9d5435eadb37270a48f5fc4.pdf